Architecture:
Kapucyni, Ostróg (Zwiastowanie NMP), Ostróg, klasztor, second half of the XVIII cent.

Introduced: 02.06.2016 11:30 | Last update: 02.06.2016 11:30 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: klasztor

Date: second half of the XVIII cent.

Location

Main town / village: Ostróg

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Wołyń

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Details

Style: rokoko
Architectural description:

Dwa skrzydła klasztorne przylegające do kościoła, cofnięte w stosunku do jego fasady, dwukondygancyjne, zwieńczone gzymsem na całej długości.

Post-dissolution history:

Obiekt oddano prawosławnemu bractwu św. Cyryla i Metodego w 1876 r., w dwudziestoleciu międzywojennym mieściło się w nim seminarium nauczycielskie. W sierpniu 1939 r. klasztor wrócił do kapucynów. Po II wojnie światowej w klasztorze znalazła się siedziba akademii.

Condition: Zachowany

Current function: Narodowy Uniersytet "Akademia Ostrogska"

Map

Location: przybliżona w ramach miejscowości

Geolocation: 50.33145700000001 26.518828148132343 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)