Architecture:
Bazylianie, Żydyczyn (św. Mikołaj), Żydyczyn, dzwonnica, around 1830

Introduced: 02.06.2016 11:38 | Last update: 02.06.2016 11:38 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: dzwonnica

Date: around 1830

Location

Main town / village: Żydyczyn

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, wieś nad Styrem, rejon kiwercowski, odwód wołyński

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Wołyń

Archbishopric: mohylewskie unickie

Diocese: łucka

Details

Style: barok
Architectural description:

Murowana, trzykondygnacyjna dzwonnica. Najwyższa jest drewniana, z odkrytą arkadą. W dolnej części arkadowy przejazd.

Post-dissolution history:

Cerkiew zamieniono na świątynię prawosławną.

Condition: Zachowana

Current function: Dzwonnica

Map

Location: dokładna

Geolocation: 50.809288 25.304223 (hide map)