Architecture:
Franciszkanie (konwentualni), Śrem-Ostrówek (Narodzenie NMP), Śrem, kościół klasztorny, around 1650 - 1750

Introduced: 19.04.2014 14:29 | Last update: 15.01.2015 09:08 | Author of description: pziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: around 1650 - 1750

Location

Main town / village: Śrem

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Archbishopric: poznańskie

Diocese: poznańska

Details

Style: barok
Architectural description:

Budowla jednonawowa z prostokątnym prezbiterium i równą z nim wielkością nawą, które stanowi wschodnie ramię czworobocznego założenia. Wąskie, wydłużone prezbiterium, przysadzisty halowy korpus nawowy. Uwagi:

Post-dissolution history:

Kościół parafialny; w czasie okupacji kościół zamieniono na magazyn mebli.

Condition: Zachowany.

Current function: Kościół parafialny NMP Wniebowziętej.

Register of historic monuments: WUOZ Poznań 2428/A z 22.12.1932 r.

Geolocation: 52.0887 17.01505999999995 (hide map)