Architecture:
Cystersi, Przemęt (NMP, św. Jan Chrzciciel), Przemęt, kościół klasztorny, 1651 - 1696 r.

Introduced: 19.04.2014 14:34 | Last update: 15.01.2015 09:08 | Author of description: pziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1651 - 1696 r.

Location

Main town / village: Przemęt

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: Wielkie Księstwo Poznańskie (od 1848 prow. Poznań)

Historical region: Wielkopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie i poznańskie

Diocese: poznańska

Details

Style: barok

Architect / builder: Tomasz Poncino, Jerzy Catenazzi, Jan Catenazzi

Architectural description:

Budowla murowana na planie prostokąta i oparta na schemacie wpisanego w rzut krzyża łacińskiego, trójnawowa o układzie bazylikowym, z transeptem i dwuwieżową fasadą. Nakryta dachami jedno- i dwuspadowymi. Korpus cztero-, prezbiterium jednoprzęsłowe. Uwagi:

Post-dissolution history:

Kościół parafialny.

Condition: Zachowany.

Current function: Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela.

Register of historic monuments: WUOZ Poznań 169/1-2/Wlkp/A z 22.11.1932 r. i z 28.11.1968 r.

Geolocation: 52.00924 16.2999 (hide map)

Foto

Plan zachowanych obiektów sakralnych i klasztornych