Architecture:
Cystersi, Wistycze (św. Zofii), Wistycze, klasztor, ending of the XVII cent.

Introduced: 19.04.2014 14:34 | Last update: 15.01.2015 09:08 | Author of description: pziomek

Basic information

Typ: klasztor

Date: ending of the XVII cent.

Location

Main town / village: Wistycze

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Białoruś, obwód brzeski, rejon brzeski

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Historical region: Polesie

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Details

Style: barok
Architectural description:

Przy kościele znajdował się murowany piętrowy budynek klasztorny. Uwagi:

Post-dissolution history:

W 1840 r. budynki przejęło wojsko, w 1844 r. przeznaczone na szkołę parafialną.

Condition: Rozebrany pod koniec 19 w., nie istnieje.

Map

Location: przybliżona w ramach miejscowości

Geolocation: 52.2041667 23.68444439999996 (hide map)