Architecture:
Cystersi, Rudy (Wniebowzięcie NMP), Rudy, kościół klasztorny, around 1300

Introduced: 19.04.2014 14:34 | Last update: 26.08.2015 21:48 | Author of description: pziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: around 1300

Location

Main town / village: Rudy

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Śląsk

Historical region: Śląsk

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Details

Style: barok
Architectural description:

Orientowana bazylika filarowa na planie krzyża łacińskiego z wydzielonym jednoprzęsłowym, kwadratowym prezbiterium zamkniętym prostą ścianą. Trójprzęsłowy transept, korpus trójnawowy.

Według Pilcha, wczesnogotycki z barokowymi przebudowami, murowany, , trzynawowy o układzie bazylikowym, z transeptem i kaplicami bliźnimi przy prezbiterium, wzorowany na planie macierzystego kościoła w Jędrzejowie. Do prezbiterium, od północy, przylega piętrowy budynek z l. 167101780 z zakrystią i kruchtą, do południowego ramienia transeptu kaplica Mariacka z l. 1723-1726, a od zachodu wieża z przybudówkami wzniesiona po 1724 r., włączona w bryłę korpusu. Prezbiterium jednoprzęsłowe, transept trzyprzęsłowy, a korpus czteroprzęsłowy, rozdzielony arkadami o wykroju ostrołukowym, wszystkie przekryte sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, rozdzielonymi gurtami, wzbogaconymi w nawach bocznych kolumienkami w narożnikach (Pilch 2008, s. 358).

Uwagi: Kilkukrotnie przebudowywany, np. w latach 1671-1680, następnie 1723-1726. Pod koniec 19 w. został zgotycyzowany, a przed 1939 dokonano przebudowy neobarokowej.

 

Post-dissolution history:

W 1820 r. dobra klasztorne otrzymał od rządu pruskiego landgraf Wilhelm Amadeusz von Hessen-Rothenburg. Po bezpotomnej śmierci landgrafa posiadłości przejął jego siostrzeniec, Wiktor von Hohenlohe-Waldenburg--Schillingsfiirst, który zaczął przebudowywać klasztor na siedzibę magnacką. Dobra te pozostały przy tym rodzie do 1945 r.

Condition: W styczniu 1945 r. budynki podpalone zostały przez sowieckich żołnierzy. Pożar zniszczył rezydencję książęcą, a w kościele naruszył główne elementy konstrukcyjne. W wyniku tych uszkodzeń wkrótce runął filar środkowy nawy, zawaliła się też część sklepień. W 1947-1950 świątynię odbudowano.

Current function: Diecezjalnym Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej

Register of historic monuments: WUOZ Katowice A/1644/97 z 15.12.1997 r.

Geolocation: 50.194072489678426 18.448114758552492 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)