Architecture:
Benedyktyni, Płock (św. Wojciecha), Płock, kościół klasztorny, around 1538 - 1632

Introduced: 22.08.2014 17:24 | Last update: 03.08.2015 11:55 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: around 1538 - 1632

Location

Main town / village: Płock

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. mazowieckie, pow. Płock, gm. Płock

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Mazowsze

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: płocka

Details

Style: gotyk
Architectural description:

Budynek późnogotycki z jednek strony połączony z klasztorem, z drugiej przylegał do wieży zamkowej.

Post-dissolution history:

Po przenosinach do Pułtuska kościół otrzymali misjonarze, którzy go zmniejszyli i służył im za kaplicę klasztorną. Następnie dla powiększenia seminarium został zlikwidowany i podzielony na trzy kondygnacje.

Condition: Niezachowany

Current function: Relikty

Register of historic monuments: WUOZ Warszawa 250/60 z 26.03.1960 r.

Map

Location: przybliżona w ramach miejscowości

Geolocation: 52.54134661390417 19.690056907812505 (hide map)