Architecture:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Brześć Litewski, klasztor, 1605 r.

Introduced: 22.08.2014 23:57 | Last update: 15.01.2015 09:08 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: klasztor

Date: 1605 r.

Location

Main town / village: Brześć Litewski

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: BIałoruś, obwód brzeski, rejon brzeski

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. grodzieńska

Historical region: Polesie

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Details

Post-dissolution history:

Zamiana w koszary korpusu kadetów (Kumor 1976, kol. 1130-1131).

Map

Location: dokładna

Geolocation: 52.079722 23.659167000000025 (hide map)