Architecture:
Pijarzy, Chełm (Rozesłanie Apostołów), Chełm, kościół klasztorny, 1753 - 1763 r.

Introduced: 25.08.2014 15:49 | Last update: 01.09.2015 20:53 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1753 - 1763 r.

Location

Main town / village: Chełm

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo lubelskie, powiat chełmski

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Details

Style: barok

Architect / builder: Paweł Fontana pod kierunkiem Tomasza Rezlera

Architectural description:

Kościół późnobarokowy o planie podłużno-centralnym. Do korpusu na rzucie wydłużonego ośmioboku przylegają do frontu dwie kwadratowe wieże, ustawione skośnie w narożnikach fasady oraz część prezbiterialna od południa. Ośmioboczną nawę główną otaczają (tworząc obejście): kaplice transeptowe na osi poprzecznej, podchórze od północy i cztery niższe kaplice usytuowane na osiach przekątnych. Nawa otwiera się do obejścia trzema parami półkoliście zamkniętych arkad filarowych. Prostokątne prezbiterium o ścianach, ma cofniętą trójosiową, wklęsło-wypukłą część środkową. Opinają ją zdwojone pilastry toskańskie, wieńczy falisty szczyt ze spływami wolutowymi i sterczyną. Ponad nawą wznosi się ośmiospadowy dach z sygnaturką z latarnią. Nawę, prezbiterium i loże przekrywają sklepienia kolebkowe z lunetami, na gurtach, kaplice - kolebkowo-krzyżowe, zakrystię zachodnią - strop zwierciadlany z fasetą. Ściany nawy i prezbiterium opinają zdwojone, wklęsłe pilastry o rokokowych głowicach, podtrzymujące gzymsy przełamujące się nad nimi, a wyginające się nad arkadami  (Żabicki 2013, s. 35-36).

UWAGI: Drewniana katedra ufundowana przez Władysława Jagiełłę w 1417 r. jako wotum za zwycięstwo pod Grunwaldem. W 1578 r. uległ pożarowi, nowy murowany wybudowano w 1585 r. obecny wzniesiono w latach 1753-1763 wg projektu Pawła Fontany pod kierunkiem Tomasza Rezlera (EK, 3, kol. 109-110)

Post-dissolution history:

Kościół przejęła diecezja, kolegium zamieniono na gimnazjum ros., a od 1964-66 przeznaczono na muzeum (EK, 3, kol. 110).

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: Kościół parafialny.

Register of historic monuments: WUOZ Lublin A/148

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.1325744764134 23.472142737573222 (hide map)

Foto

Widok na kościół od północy z 5.06.2006 r., 
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Rozes%C5%82ania_%C5%9Bw._Aposto%C5%82%C3%B3w_w_Che%C5%82mie#/media/File:Rsapost.JPG