Architecture:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Chełm (św. Andrzej ap.), Chełm, klasztor, 1738 - 1750 r.

Introduced: 26.08.2014 22:48 | Last update: 01.09.2015 21:43 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: klasztor

Date: 1738 - 1750 r.

Location

Main town / village: Chełm

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo lubelskie, powiat chełmski

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Archbishopric: warszawskie

Diocese: lubelska

Details

Style: barok
Architectural description:

Klasztor przylega od zachodu do kościoła, czworoboczny, piętrowy, założony na planie kwadratu, z wirydarzem. Pomieszczenia parteru przekrywają pierwotne sklepienia kolebkowe z lunetami i kolebkowo-krzyżowe. Skrzydła, dobudowane w 2. poł. XIX w., częściowo zachowały eklektyczną dekorację architektoniczną elewacji (Żabicki 2013, s. 36).

Post-dissolution history:

W l. 1865-1875 rozbudowany na potrzeby umieszczonej tutaj żeńskiej szkoły średniej - tzw. Instytutu Maryjskiego, wykorzystywanego do wspierania polityki rusyfikacyjnej władz zaborczych (Żabicki 2013, s. 36). W latach 1918-1939 seminarium nauczycielskie, później szkoła zawodowa.

Condition: Zachowany, stan dobry.

Current function: Placówka oświatowa.

Register of historic monuments: WUOZ Lublin A/323 z 14.07.1967 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.13209646185488 23.469830673402384 (hide map)