Architecture:
Pijarzy, Nowy Sącz (św. Norberta, Jana Kalasantego), Nowy Sącz, klasztor, first half of the XVIII cent.

Introduced: 31.08.2014 10:08 | Last update: 15.01.2015 09:08 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: klasztor

Date: first half of the XVIII cent.

Location

Main town / village: Nowy Sącz

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. małopolskie, pow. Nowy Sącz, gm. Nowy Sącz

Address, current nationality and administrative affiliation::
  • Zakład Karny, Pijarska 1, 33-300, Nowy Sącz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Historical region: Małopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: krakowska

Details

Style: barok
Architectural description:

Kościół niewielki, jednonawowy, z półkolistą absydą prezbiterialną.

Post-dissolution history:

Zabudowania poklasztorne zostały zamienione zostały przez władze austriackie na magazyny wojskowe. W 1818 r. umieszczono tam urząd cyrkularny, a I i II piętro zajęło 6-klasowe gimnazjum, które w tym budynku pozostawało do 1855 r., kiedy to utworzono w nim więzienie.

Condition: Zachowany

Current function: Zakład Karny w Nowym Sączu

Map

Location: dokładna

Geolocation: 49.6242653 20.689416199999982 (hide map)