Architecture:
Bożogrobcy, Miechów (Grób Pański), Miechów, klasztor, around 1525 - 1542

Introduced: 31.08.2014 10:08 | Last update: 03.08.2015 11:55 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: klasztor

Date: around 1525 - 1542

Location

Main town / village: Miechów

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: warszawskie

Diocese: krakowska

Details

Style: renesans
Architectural description:

Symetryczne czteroskrzydłowe założenie z krużgankami nakrytymi sklepieniami krzyżowo-żebrowymi z heraldycznymi zwornikami wokół prostokątnego wirydarza. W XVII w. nadbudowano piętro.

Post-dissolution history:

Budynki adminstracyjne

Condition: Zachowany

Current function: Sąd, Wydział Ksiąg Wieczystych i Prokuratura

Register of historic monuments: WUOZ Kraków A-333 z 06.12.1971, A-969 z 21.03.1978[A-925/M]

Geolocation: 50.35687426361089 20.02722141265872 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Foto

Miechów. Plan zespołu klasztornego Bożogrobców (wg O. Chojnackiego, 1992), [w:] B. Kranowolski, Leksykon zabytków architektury Małopolski, s. 194.