Architecture:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kraków-Kazimierz (św. Katarzyny, Małgorzaty), Kraków, kościół klasztorny, XIV/XV cent.

Introduced: 31.08.2014 10:08 | Last update: 15.01.2015 09:08 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: XIV/XV cent.

Location

Main town / village: Kraków

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. małopolskie, Kraków

Address, current nationality and administrative affiliation::
  • Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Augustiańska 7, Kraków-Kazimierz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: tel: (12) 430-62-42
  • Parafia p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. Augustiańska 7, Kraków-Kazimierz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: tel: (12) 430-62-42

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska Rzeczpospolita Ludowa

Territorial unit: woj. krakowskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: krakowskie

Diocese: krakowska

Details

Style: gotyk
Architectural description:

Kościół orientowany, trzynawowy, bazylikowy, z wydłużonym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium i kaplicą przylegającą od zachodu do nawy południowej. Nakryty sklepieniami: gwiaździstymi (prezbiterium, kruchta, a pozornym - nawa główna), nawy boczne krzyżowo-żebrowymi. Fasada bezwieżowa z dużym, ostrołukowym oknem pośrodku, zamknięta trójbocznym szczytem ozdobionym blendami.

Post-dissolution history:

Magazyn wojskowy, następnie magazyn słomy i siana, w 1814 r. zostal zwrócony augustianom, jednak z powodu złego stanu technicznego nie był użytkowany. Do 1950 r. w posiadaniu augustianów oraz ponownie w 1993 r.

Condition: Zachowany, remontowany w latach 1833-1836 oraz z przerwami 1852-1912.

Current function: Kościół klasztorny oo. Augustianów-eremitów

Register of historic monuments: WUOZ Kraków 7/9, A-5 /5.V.1931/ 10.IV.1973 [A-180/M]

Map

Location: dokładna

Geolocation: 50.049512892629025 19.941203349707052 (hide map)

Foto

Kraków-Kazimierz. Plan zespołu klasztornego Augustianów (wg M. Krasnowolskiej 1976, R. Frazikowej, 1982, KZSP, 1987) [w:] B. Krasnowolski, Leksykon zabytków architektury Małopolski, s. 133.