Architecture:
Karmelici bosi, Kraków-Wesoła (Niepokalane Poczęcie NMP), Kraków-Wesoła, kościół klasztorny, 1634 - 1682 r.

Introduced: 31.08.2014 10:08 | Last update: 03.05.2016 21:03 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1634 - 1682 r.

Location

Main town / village: Kraków-Wesoła

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. małopolskie, pow. Kraków, gm. Kraków

Address, current nationality and administrative affiliation::
  • Kościół szpitalny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (klasztor kapucynów), ul. Mikołaja Kopernika 19, 31-501, Kraków-Wesoła, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. małopolskie, m. na pr. pow. Kraków

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Territorial unit: woj. krakowskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: krakowska

Details

Style: barok
Architectural description:

Kościół jednonawowy z rzędami kaplic otwartych do nawy półkolistymi arkadami, z prosto zamkniętym prezbiterium. Nakryty sklepieniem kolebkowym z lunetami, na gurtach. Posiada bezwieżową fasadę.

Post-dissolution history:

Od 1788 r. kościół szpitalny.

Condition: Zachowany

Current function: Kościół przy szpitalu św. Łazarza.

Register of historic monuments: WUOZ Kraków A-78 12.X.1965 [A-232/M]

Map

Location: dokładna

Geolocation: 50.0624 19.9515 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)