Architecture:
Jezuici, Kraków (św. Barbara m.), Kraków, kościół klasztorny, 1338 - 1402 r.

Introduced: 31.08.2014 10:08 | Last update: 15.01.2015 09:08 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1338 - 1402 r.

Location

Main town / village: Kraków

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: krakowska

Details

Style: gotyk
Architectural description:

Kościół orientowany, jednonawowy z półkolistą absydą, bez wyodrębnionego w bryle prezbiterium, nawa nakryta sklepieniami kolebkowymi z lunetami, na gurtach. Fasada bezwieżowa, ze szkarpą na osi, zamknięta trójkątnym, ostrym szczytem, poprzedzona arkadową kaplicą cmentarną połączoną z kruchtą. Uwagi: Przbudowany w latach 1680-1687.

Post-dissolution history:

W latach 1774-1795 pozostawał pod zarządem Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, od 1796 r. kościół bożogrobców. W 1867 r. powrócili do niego jezuici.

Condition: Zachowany

Current function: Kościół klasztorny oo. Jezuitów

Register of historic monuments: WUOZ Kraków A-23 /28.III.1931/ 27.IV.1973 [A-190/M]

Geolocation: 50.06465009999999 19.94497990000002 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)