Architecture:
Jezuici, Kraków (św. Barbara m.), Kraków, klasztor, XVI/XVII cent.

Introduced: 31.08.2014 10:08 | Last update: 15.01.2015 09:08 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: klasztor

Date: XVI/XVII cent.

Location

Main town / village: Kraków

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: krakowska

Details

Style: renesans
Architectural description:

Czworobok zabudowań klasztornych przylegał do kościoła od południa.

Post-dissolution history:

Od 1797 r. bożogrobowcy utrzymywali w domu pojezuickim szkołę normalną(w 1809 roku zmieniona na szkołę wydziałową). Od 1817 r. Liceum św. Barbary, w 1834 roku zmienione na szkołę techniczną. Po likwidacji szkoły w 1835 roku w domu zakwaterowano czyli Milicję Krajową. Od 1842 roku istniała tutaj Bursa Akademicka św. Barbary. W 1909 r. zamieszkali w nim ponownie jezuici.

Condition: Zachowany

Current function: Klasztor oo. Jezuitów

Register of historic monuments: WUOZ Kraków A-23 /28.III.1931/ 27.IV.1973 [A-190/M]

Geolocation: 50.06465009999999 19.94497990000002 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)