Architecture:
Dominikanie, Wrocław (św. Wojciecha), Wrocław, kościół klasztorny, around 1200 - 1330

Introduced: 19.04.2014 14:27 | Last update: 22.09.2015 18:23 | Author of description: pziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: around 1200 - 1330

Location

Main town / village: Wrocław

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, woj. dolnośląskie, pow. Wrocław, gm. Wrocław

Address, current nationality and administrative affiliation::
  • Klasztor dominikanów, Plac Dominikański 2, 50-159, Wrocław-Stare Miasto, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska
  • Kościół pw. św. Wojciecha, Plac Dominikański 2, 50-159, Wrocław-Stare Miasto, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Śląsk

Historical region: Śląsk

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Details

Style: gotyk
Architectural description:

Budowla na zrębie wczesnogotyckim, z dobudówkami barokowymi i neobarokowymi, jednonawowy, z sześcioprzęsłowym prezbiterium, pięcioprzęsłową nawą z chórem, trójprzęsłowym transeptem i wieżą od południa. Transept pokrywają sklepienia gwiaździste, pozostałe części sklepienia krzyżowo-żebrowe. Uwagi: W 1359 r. ukończono wieżę, zwieńczono ją hełmem w 1488; w latach 1488-1500 nadbudowano nawę i transept oraz dodano jedno przęsło od zachodu wraz ze szczytem. Pracami kierował mistrz Henco Kal.

Post-dissolution history:

Od 1818 r. kościół parafialny.

Condition: W 1915 r. dostawiono kruchtę południową. W 1945 zniszczony w około 70-75%, odbudowany w latach 1946-1948 i 1953-1955.

Current function: Dominikański kościół św. Wojciecha.

Register of historic monuments: WUOZ Wrocław 15 z 28.11.1947 r.; D/1 z 17.02.1960 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.1093534290448 17.03912634487881 (hide map)