Architecture:
Pijarzy, Waręż (św. Marka Ewangelisty), Waręż, kościół klasztorny, XVII/XVIII cent.

Introduced: 31.08.2014 10:10 | Last update: 15.01.2015 09:08 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: XVII/XVIII cent.

Location

Main town / village: Waręż

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Ukraina, ob. lwowski, rej. sokalski

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: lwowskie

Diocese: chełmska

Details

Style: barok

Architect / builder: Wojciech Lenartowicz

Architectural description:

Budowla jednonawowa z prezbiterium zamkniętym prostą ścianą. W fasadzie dwie wieże, których górne kondygnacje mają plan ośmioboku i są zdobione pilastrami toskańskimi. Uwagi: Na początku XX. wieku przebudowano i podwyższono hełmy wież.

Post-dissolution history:

Kościół parafialny. W 1951 r. parafianie zabrali ze sobą większość wyposażenia. Kościół przekształcono na magazyn. W 1983 r. rozebrano częściowo dachy.

Condition: Ruina

Map

Location: przybliżona w ramach miejscowości

Geolocation: 50.5169444 24.0925 (hide map)