Architecture:
Jezuici, Kraków (św. Piotr i Paweł), Kraków, kościół klasztorny, 1596 - 1635 r.

Introduced: 08.09.2014 19:28 | Last update: 15.01.2015 09:08 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1596 - 1635 r.

Location

Main town / village: Kraków

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Details

Style: barok

Architect / builder: Giovanni de Rossis (projekt), budowniczy: Józef Brizius, Jan Maria Bernardoni, Jan Trevano

Architectural description:

Kościół bazylikowy ma szeroki, jednonawowy korpus oraz kaplice zamiast naw bocznych, transept nakryty kopułą oraz prostokątne prezbiterium zamknięte półkoliście zamkniętą apsydą. Fasada dwukondygnacyjna z dominującą strefą dolną i zaakcentowaną partią środkową. Pod prezbiterium znajduje się krypta grobowa ks. Piotra Skargi.

Post-dissolution history:

Po zburzeniu kościoła pw. Wszystkich Świętych świątynia stała się siedzibą parafii.

Condition: Zachowany

Current function: Kościół parafialmy

Register of historic monuments: WUOZ Kraków A-4 /25.II.1931/ 30.I.1973 [A-179/M]

Geolocation: 51.10955 17.03169 (hide map)

Foto

Kraków. Plan kościoła pojezuickiego pw. śś. Piotra i Pawła (wg A. Miłobędzkiego, 1980) [w:] B. Krasnowolski, Leksykon zabytków architektury Małopolski, s. 110.