Architecture:
Jezuici, Lublin (św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty), Lublin, kościół klasztorny, 1586 - 1604 r.

Introduced: 21.09.2014 22:29 | Last update: 06.09.2015 02:06 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1586 - 1604 r.

Location

Main town / village: Lublin

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: krakowska

Details

Style: barok

Architect / builder: J. M. Bernardoni SJ; Michał Hintz SJ

Architectural description:

Wczesnobarokowa bazylika o 3 nawach z prezbiterium zamkniętym absydą, ujętym po bokach kaplicami. Nawa i prezbiterium ze sklepieniem żaglastym, absyda z prezbiterialno-hemisferycznym. Ściany wew. korpusu opinają zdwojone pilatsry o kompozytowych kapitelach, podtrzymujących belkowanie (Żabicki 2013, s. 108-110).

UWAGI: Przekształcony w l. 1662-1667 (fasada), kościół uległ pożarowi w 1752 r., ocalała jedynie część kaplic, restauracja i przebudowa w duchu późnego baroku w l. 1752-1754 wg proj. Franciszka Koźmińskiego (Żabicki 2013, s. 108).

Post-dissolution history:

W 1781 r. oddany trynitarzom, w 1799 r. władze austriackie urządziły magazyn, w 1805 r. kościół podniesiono do rangi katedry, w 1992 r. archikatedry (Żabicki 2013, s. 108).

Condition: Zachowany.

Current function: Archikatedra.

Register of historic monuments: WUOZ Lublin A/245 z 28.02.1967 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 51.246715521234265 22.568516037434392 (hide map)