Architecture:
Jezuici, Kłodzko (Wniebowzięcie NMP), Kłodzko, szkoła, 1654 - 1690 r.

Introduced: 16.10.2014 23:54 | Last update: 03.03.2015 13:22 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: szkoła

Date: 1654 - 1690 r.

Location

Main town / village: Kłodzko

Historyczna Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo dolnoślaskie, powiat kłodzki, gmina Kłodzko

Address, current nationality and administrative affiliation::
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego (Kolegium jezuitów), ul. Wojska Polskiego 11, 57-300, Kłodzko, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: hrabstwo kłodzkie

Historical region: ziemia kłodzka

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Details

Style: barok

Architect / builder: Carlo Lurago (projekt)

Architectural description:

Budynek murowany, czteroskrzydłowy, z krużgankami wokół wirydarza, jednotraktowy, dwupiętrowy, nakryty dachami dwuspadowymi. Refektarz wysunięty ryzalitowo. W przyziemiu elewacji dziedzińca w ślepych arkadach, półkoliście zamkniętych górą, umieszczone okna między podwójnymi pilastrami toskańskimi, którym na piętrach odpowiada podział lizenowy. Elewacje zewnętrzne z boniowanym cokołem wyżej są podzielone pilastrami kompozytowymi. Wnętrza przekryte sklepieniami kolebkowymi z lunetami.

Post-dissolution history:

W 1787 r. budynek zlicytowano. W 1800 r. utworzono męskie gimnazjum, a w 1810 r. przekształcono je w Królewskie Gimnazjum Katolickie. W roku 1935 przebudowano skrzydło biegnące równolegle z obecną ul. Wojska Polskiego. W 1945 r. w budynku utworzono liceum ogólnokształcące i gimnazjum.

Condition: Budynek zachowany, ale zmodernizowano w 1928 r., a w 1932 r. dobudowano podcienia na stronie zachodniej.

Current function: Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.

Register of historic monuments: WUOZ Wrocław A/4327/1014 z 09.01.1964 r.

Map

Location: dokładna

Geolocation: 50.437612 16.651374 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)