Architecture:
Dominikanie, Starokonstantynów (Oczyszczenie NMP), Stary Konstantynów, kościół klasztorny, 1612 r.

Introduced: 23.10.2014 21:47 | Last update: 07.02.2016 20:19 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1612 r.

Location

Main town / village: Stary Konstantynów

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Details

Style: renesans
Architectural description:

Murowany, z wyraźnie zarysowaną pięcioboczną absydą od wschodu. Nad częścią ołtarzową zachowały się ceglane sklepienia kolebkowe. Kościół był dobudowany bezpośrednio do baszty i należał do systemu obronnego miasta, stąd dwa rzędy strzelnic.(J. Tokarski, 2001, s. 221)

Post-dissolution history:

Świątynie zamieniono na cerkiew prawosławną (EK, 9, 722).

Condition: Ruina

Current function: Brak

Map

Location: dokładna

Geolocation: 49.7555556 27.22083329999998 (hide map)