Architecture:
Kapucyni, Starokonstantynów (św. Jan Chrzciciel), Stary Konstantynów, kościół klasztorny, 1754 r.

Introduced: 23.10.2014 22:06 | Last update: 07.02.2016 20:16 | Author of description: Patrycja Ziomek

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1754 r.

Location

Main town / village: Stary Konstantynów

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucka

Details

Style: barok
Architectural description:

Zespół klasztorny otacza kościół z trzech stron (oprócz zachodniej), tworząc prostokątny dziedziniec. Świątynia zbudowana z kamienia i cegły, bazylika o trzech nawach. Bryła surowa w wyrazie, jedynie fasada główna zaakcentowana trójkątnymi frontonami, wolutami i pilastrami. Do świątyni wchodzi się przez niewielką kruchtę. Nawy boczne przekryte sklepieniem krzyżowym, w prezbiterium płaski strop. W części zachodniej empora, oparta na masywnych filarach ozdobionych pilastrami. (J. Tokarski 2001, s. 220).

Post-dissolution history:

Pozostał parafialny, w latach 1935-42 został zamknięty, w 1947 r. zamieniony na dom kultury, od 1989 r. wrócił do katolików (EK, 9, 722).

Condition: Zachowany

Current function: Kościół klasztorny kapucynów

Map

Location: dokładna

Geolocation: 49.7555556 27.22083329999998 (hide map)