Architecture:
Pijarzy, Lida (św. Józefa Kalasancjusza), Lida, kościół klasztorny, 1797 - 1825 r.

Introduced: 03.11.2014 00:14 | Last update: 15.01.2015 09:08 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: kościół klasztorny

Date: 1797 - 1825 r.

Location

Main town / village: Lida

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Details

Style: klasycyzm
Architectural description:

W kształcie rotundy, nakryty spłaszczoną kopułą z latarnią, z 4-kolumnowym portykiem i 2 portalami bocznymi (EK, 10, 1016).

Post-dissolution history:

Kościół zamieniono na cerkiew pod wezw. Michała Archanioła, katolicy odzyskali go w 1919 r., a w 1926 r. przejęli go ponownie pijarzy. Po opuszczeniu światyni przez zakonników w 1939 r. urządzono w niej planetarium, później kino. W 1996 r. władze miejskie przekazały ją Białor. Egzarchatowi Ros. Kościoła Prawosł., który przeznaczył budowlę na katedrę pod wezw. Michała Archanioła diec. nowogródzko-lidzkiej (EK, 10, 1016).

Condition: Zachowany.

Current function: Katedra pod wezw. Michała Archanioła diec. nowogródzko-lidzkiej (EK, 10, 1016).

Geolocation: 53.8833333 25.299999999999955 (hide map)