Architecture:
Pijarzy, Lida (św. Józefa Kalasancjusza), Lida, klasztor, 1797 - 1825 r.

Introduced: 03.11.2014 00:19 | Last update: 15.01.2015 09:08 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: klasztor

Date: 1797 - 1825 r.

Location

Main town / village: Lida

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: mińska

Details

Post-dissolution history:

Pijarzy wrócili w 1926 r., zorganizowali i prowadzili od 1927 r. szkołę powszechną, następnie Męską Szkołę Handlową (od 1929 r., od 1934 r. koedukacyjna), przekształconą w 1936 r. w 4-letnie Prywatne Męskie i Żeńskie Gimnazjum Kupieckie. W 1939 r. zakonnicy opuścili Lidę (EK, 10, 1016).

Geolocation: 53.8833333 25.299999999999955 (hide map)