Architecture:
Dominikanie, Liszków (Trójca Święta), Liszków, klasztor, 1704 - 1741 r.

Introduced: 03.11.2014 19:37 | Last update: 15.01.2015 09:08 | Author of description: Paula Zawisza

Basic information

Typ: klasztor

Date: 1704 - 1741 r.

Location

Main town / village: Liszków

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Details

Style: barok
Post-dissolution history:

W 1814 r. zamieszkał w nim miejscowy proboszcz, w latach 1836-1852 w klasztorze był zakład demerytów, w 1939 r. Rosjanie internowali w nim polskich księży (EK, 10, 1167).

Geolocation: 54.081189 24.054947 (hide map)