Printed material:
Marianie, Puszcza Mariańska (św. Michał Archanioł), Morze miłosierdzia y dobroci bożey pokazane grzesznikowi y grzesznicy w uwagach y reflexyach na całą Mękę Jezusową. T.1

Introduced: 27.03.2014 16:59 | Last update: 27.03.2014 16:59 | Author of description: Patrycja Ziomek

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Wessel, Augustyn

Title/titles: Morze miłosierdzia y dobroci bożey pokazane grzesznikowi y grzesznicy w uwagach y reflexyach na całą Mękę Jezusową. T.1

Volume/part: 1

Place of publication: Lwów

Printing house: Drukarnia Collegium Societatis Iesu

Date of publication: 1735 r.

Language: polski

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. [na przedniej[ wyklejce] Ex Libris Georgij Joannis a Pruszyn Pruszynski Vexiliferi Żytomirien[sis] Cap[ita]nus Nossoviensis Antesignani Execituum R[evere]n[di] Supremi […] Illustrissimi Josephi a Potok Potocki Castellani Cracovien[sis] emptu […] die 13 maij 1749 Anno; 2. [na odwrocie karty tytułowej] Concedit Simplex usus hujus Libri Sub Titulo Authoris Augustini Wessel [...] Fr[atri] Joachimo Staniewski [...] Ita est fr[ater] Adrianus Ignatowski Praep[ositus] G[e]n[era]lis.

Losy po kasacie: BMar. Puszcza Korabiewska (do 1980 r.)

Remarks:

Egzemplarz zniszczony.

Current state

Current location: Biblioteka Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie

Current call number: XVIII.1435