Printed material:
Kanonicy regularni od pokuty, Kraków (św. Marka Apostoła), Medytacye na różne teksty Pisma św. o wzgardzie świata y iego marności w trzech księgach, a trzystu rozdziałach zawarte, z których sto dwadzieścia z hiszpańskiego Didaka Stelli przetłumaczone a sto ośdziesiat działów, dopiero są od Jędrzeia Chryzostoma Załuskiego Biskupa Warmińskiego przełożone

Introduced: 28.03.2014 20:54 | Last update: 28.03.2014 20:54 | Author of description: Patrycja Ziomek

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Stella, D.J.

Title/titles: Medytacye na różne teksty Pisma św. o wzgardzie świata y iego marności w trzech księgach, a trzystu rozdziałach zawarte, z których sto dwadzieścia z hiszpańskiego Didaka Stelli przetłumaczone a sto ośdziesiat działów, dopiero są od Jędrzeia Chryzostoma Załuskiego Biskupa Warmińskiego przełożone

Volume/part: 1

Place of publication: Warszawa

Printing house: b. o. w.

Date of publication: 1731 r.

Language: łacina

Historical call numbers: Sygnatura w inwentarzu: 109.