Printed material:
Pijarzy, Warszawa (św. Prymus i Felicjan), Zywot... Wincentego a Paulo... przez... Dominika Akamiego... do druku po włosku podany, a teraz na polskie przez iednego kapłana teyże Kongregacyey Missionis Cracoviensis przetłumaczony

Introduced: 24.04.2014 14:08 | Last update: 24.04.2014 14:08 | Author of description: Paula Zawisza

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Abelli, Lois

Title/titles: Zywot... Wincentego a Paulo... przez... Dominika Akamiego... do druku po włosku podany, a teraz na polskie przez iednego kapłana teyże Kongregacyey Missionis Cracoviensis przetłumaczony

Volume/part: 1

Place of publication: Kraków

Printing house: Druk. F. Cezarego

Date of publication: 1688 r.

Language: polski

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Ex libris Congregationis Missionis Varsaviensis [XVII/XVIII w.] 2. Bibl. Coll. R. Varsav. Scholarum Piarum [XVIII w.] 3. Stary zasób

Historical call numbers: Sygn.: 734; ZG 1939; BP: 23/Inc.

Current state

Current location: Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy

Current call number: XVI.2.37