Printed material:
Jezuici, Drohiczyn (Trójca Święta), Geometra polski to iest nauka rysowania, podziału, przemieniania y rozmierzania liniy, angułów, figur y brył pełnych podany do druku przez... [Ks. 1-3 + suplement]

Introduced: 25.04.2014 23:09 | Last update: 25.04.2014 23:09 | Author of description: Paula Zawisza

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Solski, Stanisław

Title/titles: Geometra polski to iest nauka rysowania, podziału, przemieniania y rozmierzania liniy, angułów, figur y brył pełnych podany do druku przez... [Ks. 1-3 + suplement]

Volume/part: 3

Place of publication: Kraków

Printing house: Drukarnia Gerzego y Mikołaia Schedlow [Ks. 1-2], Drukarnia Mikołaia Alexandra Schedla [Ks. 3]

Date of publication: 1683 - 1686 r.

Language: polski

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Collegii Drohiciensis Soctis Jesu. 2. Biblioteka Branickich w Suchej S-21263

Losy po kasacie: Biblioteka Branickich w Suchej

Historical call numbers: [BS] S-21263

Remarks:

Brak ks. 3; Ks. 1-2 zostały wydane w latach 1683-1684, Ks. 3 w roku 1686.

Current state

Current location: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Current call number: XVII-18102