Printed material:
Jezuici, Łuck (św. Piotr i Paweł), Rozsiewacz gospodarny albo kazanie o B. Ianie Kantym Akademiey Krakowskiey professorze.. Przez... odprawowane...

Introduced: 25.04.2014 23:09 | Last update: 25.04.2014 23:09 | Author of description: Paula Zawisza

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Zakrzewski, Stanisław

Title/titles: Rozsiewacz gospodarny albo kazanie o B. Ianie Kantym Akademiey Krakowskiey professorze.. Przez... odprawowane...

Volume/part: 1

Place of publication: Poznań

Printing house: Drukarnia Iana Rossowskiego

Date of publication: 1623 r.

Language: polski

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Collegii Luceorien. Soc. Iesu.

Remarks:

Brak kart A2-3

Current state

Current location: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Current call number: XVII-297