Printed material:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Lublin (św. Agnieszka m.), Promienie cnot krolewskich po śmiertelnym zachodzie najjaśniejszego słońca Augusta II monarchy polskiego […] in lucem publicam wydane

Introduced: 29.04.2014 11:04 | Last update: 29.04.2014 11:04 | Author of description: Paula Zawisza

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Rubinkowski, Jakub Kazimierz

Title/titles: Promienie cnot krolewskich po śmiertelnym zachodzie najjaśniejszego słońca Augusta II monarchy polskiego […] in lucem publicam wydane

Volume/part: 1

Place of publication: Poznań

Printing house: w druk. Soc. Jesu

Date of publication: 1742 r.

Language: polski

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. PP. Augustinianorum Conventus Lublinensis; 2. Biblioteka Publiczna im. Łopacińskiego w Lublinie; 3. Ex libris H. Swięcicki personaliter emptus; 4. [księg. Z. Żuławskiego]

Losy po kasacie: 1. BP Lublin; 2. RP (Swięcicki H.); 3. RP (Żuławski Zygmunt)

Current state

Current location: Biblioteka Śląska w Katowicach

Current call number: I-91 st. dr.