Printed material:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Pińczów (Nawiedzenie NMP), Adwent z postem. Kazaniami […] po różnych katedrach z regestrem kaznodziejskim na wszystkie całego roku niedziele, zapowiedziany [...]. A teraz po drugi raz przedrukowany

Introduced: 29.04.2014 11:04 | Last update: 29.04.2014 11:04 | Author of description: Paula Zawisza

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Wysocki, Samuel

Title/titles: Adwent z postem. Kazaniami […] po różnych katedrach z regestrem kaznodziejskim na wszystkie całego roku niedziele, zapowiedziany [...]. A teraz po drugi raz przedrukowany

Volume/part: 1

Place of publication: Warszawa

Printing house: w druk. Collegium Scholarum Piarum

Date of publication: 1760 r.

Language: polski

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Pro Conventu Pinczoviensi Patrum Reformatorum ad B.V.M. Visitantem Elisabeth hic liber applicatur ad Bibliothecam A.D. 1776; 2. Hic liber gratis oblatus est a P. M. Domino Josepho Gorski Thesaurario Winnicensi pro Bibliotheca Pinczoviensi Patrum Reformatorum, oremus pro eo et exoremus Deum nam addictissimus Benefactor.

Current state

Current location: Biblioteka Śląska w Katowicach

Current call number: III-38 st. dr.