Printed material:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Lublin (św. Kazimierza Królewicza), Srzeniawa w swey pełności abo... Marian Przyłęcki... kasztelan oswiecimski... w dzien pogrzebu przez... ukazany...

Introduced: 17.06.2014 21:23 | Last update: 17.06.2014 21:23 | Author of description: Magdalena Małota

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Meler, Dydak Stanisław

Title/titles: Srzeniawa w swey pełności abo... Marian Przyłęcki... kasztelan oswiecimski... w dzien pogrzebu przez... ukazany...

Volume/part: 1

Place of publication: Kraków

Printing house: Drukiem Waleriana Piątkowskiego

Date of publication: around 1644

Language: polski

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Pro usu Frum Minorum Reformatorum Contus Lublinensis ad S. Casimirum. 2. [Ex libris Com. Branicki Sucha] S- 1539.

Losy po kasacie: Branicki Sucha

Historical call numbers: 1539 (Branicki Sucha)

Current state

Current location: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Current call number: XVII- 8518