Printed material:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Scieszka poboznego chrzescianina, z włoskich scriptow kapłana iednego Societatis Iesu przekładania X. Stanisława Grochowskiego, powtore wydana y na wielu mieyscach poprawiona […]

Introduced: 14.01.2015 17:09 | Last update: 14.01.2015 17:09

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Androtio, Fulvius

Title/titles: Scieszka poboznego chrzescianina, z włoskich scriptow kapłana iednego Societatis Iesu przekładania X. Stanisława Grochowskiego, powtore wydana y na wielu mieyscach poprawiona […]

Volume/part: 1

Place of publication: Poznań

Printing house: Regulus Wojciech

Date of publication: 1648 r.

Language: polski

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Fengler Kazimierz benedyktyn - Lubiń; 2. Benedyktyni - Lubiń; 3. "J. K" - [piecz.]

Losy po kasacie: RP (J. K. ?)

Current state

Current location: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Current call number: 12828