Printed material:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Reguła Świętego Oyca Benedykta z łacińskiego na polski ięzyk [...] przełożona [przez] (X. Stanisława Szczygielskiego) [...] 

Introduced: 14.01.2015 17:09 | Last update: 14.01.2015 17:09

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Benedykt, św. 

Title/titles: Reguła Świętego Oyca Benedykta z łacińskiego na polski ięzyk [...] przełożona [przez] (X. Stanisława Szczygielskiego) [...] 

Volume/part: 1

Place of publication: Wilno

Printing house: Drukarnia Ojców Franciszkanów

Date of publication: 1677 r.

Language: polski

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Benedyktyni - Lubiń; 2. "Maria Zamoyska" - [rkps]; 3. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego

Losy po kasacie: 1. RP (Maria Zamoyska); 2. RP (Tytus Działyński)

Current state

Current location: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Current call number: 13738