Printed material:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Postilla Catholica tho iesth / Kazania na kożdą Niedzielę / y na kożde święto przez cały Rok / według wykładu [...] Kościoła swiętego powszechnego [...] przez [...] Jakuba Wuyka [...]. , Cz. 1 , [...] Od Adwentu aż do świetey Troyce. 

Introduced: 14.01.2015 17:10 | Last update: 14.01.2015 17:10

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Wujek, Jakub

Title/titles: Postilla Catholica tho iesth / Kazania na kożdą Niedzielę / y na kożde święto przez cały Rok / według wykładu [...] Kościoła swiętego powszechnego [...] przez [...] Jakuba Wuyka [...]. , Cz. 1 , [...] Od Adwentu aż do świetey Troyce. 

Volume/part: 1

Place of publication: Kraków

Printing house: Siebeneicher Mateusz

Date of publication: 1573 r.

Language: łacina

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. "Ex Cathalogo Librorum Mon[asterii] Lubinen[sis]. 1600" - [rkps], Benedyktyni - Lubiń, 1600; 2. "T. Koczorowska" - [rkps XIX-XX w.], Koczorowska Teresa nauczycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet, XIX-XX w.

Losy po kasacie: RP (Teresa Koczorowska, XIX-XX w.)

Current state

Current location: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Current call number: Cim F 4088