Printed material:
Benedyktyni, Lubiń (Nawiedzenie NMP), Rozmowy filozoficzne o trzęsieniu ziemi, piorunach [...] przełożone przez J. Z. Z. S. B. [krypt., nazw. Zajączkowski Jakub] [...].

Introduced: 14.01.2015 17:10 | Last update: 14.01.2015 17:10

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Zajączkowski, Jakub 

Title/titles: Rozmowy filozoficzne o trzęsieniu ziemi, piorunach [...] przełożone przez J. Z. Z. S. B. [krypt., nazw. Zajączkowski Jakub] [...].

Volume/part: 1

Place of publication: Warszawa

Printing house:  Drukarnia Nadworna J.K.Mci

Date of publication: 1780 r.

Language: polski

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Krzysztofowicz Będą, benedyktyn, Lubiń; 2. Gallus benedyktyn.

Losy po kasacie: b.d.

Current state

Current location: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Current call number: 111704