Printed material:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Miejska Górka (Święty Krzyż), [...] Adami Romerii [...] De informando oratore. Libri tres [...].

Introduced: 14.01.2015 17:10 | Last update: 14.01.2015 17:10 | Author of description: Magdalena Małota

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Romer, Adam

Title/titles: [...] Adami Romerii [...] De informando oratore. Libri tres [...].

Volume/part: 1

Place of publication: Kraków

Printing house: Wirzbięta Maciej

Date of publication: 1593 r.

Language: łacina

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. "Ecclesiae Gorensis?" - [rkps XVI-XVII w.], Reformaci? - Miejska Górka?, kościół Miejska Górka; 2. "M[agister] Andreas Kossycki Venerabili ac Excellentissimo Domino Domino Andreae Kucharsky artium ac philosophiae baccalaureo Confratri intimo suo hoc levidense munusculum libens ac lubens offert. Quod ut serena suscipiat fronte submisse rogat. Idem qui supra M.A.K" - [rkps XVII w.], Koszycki Andrzej, Kossycki Andrzej, Kucharski Andrzej dr teologii kanonik krakowski prowizor rezydencji jerozolimskiej, XVII w.; 3. "M[agnifici] Simonis Suchyński" - [rkps XVII-XVIII w.], Suchyński Szymon, XVIII w.; 4. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Current state

Current location: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Current call number: Cim O 228