Printed material:
Klaryski, Stary Sącz (Trójca Święta), Wizerunek swiętey doskonałosci [...] w błogosławioney Kunegundzie [...] iasnieiący […]

Introduced: 14.01.2015 17:13 | Last update: 14.01.2015 17:13 | Author of description: Magdalena Małota

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Frankowicz, Marcin Ignacy

Title/titles: Wizerunek swiętey doskonałosci [...] w błogosławioney Kunegundzie [...] iasnieiący […]

Volume/part: 1

Place of publication: Kraków

Printing house: Cezary Franciszek młodszy

Date of publication: 1718 r.

Language: polski

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. Klaryski - Stary Sącz, 1726; 2. Bartłomiej od św. Franciszka Serafickiego, Podoliniec, 1726; 3. Franciszka Serafickiego, Podoliniec, 1726

Losy po kasacie: b.d.

Current state

Current location: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Current call number: 310701