Printed material:
Benedyktyni, Święty Krzyż (Święty Krzyż), Ustawy prawa ziemskiego polskiego […] z Statutów y z Constituciy zebrane. Z przydatkiem O obronie Koronney y o sprawie y powinności urzędników woiennych […] Jana Tarnowskiego […].

Introduced: 14.01.2015 17:13 | Last update: 14.01.2015 17:13 | Author of description: Magdalena Małota

Applies to

Basic information

Category: starodruk

Author / authors: Palczowski, Jan

Title/titles: Ustawy prawa ziemskiego polskiego […] z Statutów y z Constituciy zebrane. Z przydatkiem O obronie Koronney y o sprawie y powinności urzędników woiennych […] Jana Tarnowskiego […].

Volume/part: 1

Place of publication: Kraków

Printing house: Januszowski Jan - Drukarnia Łazarzowa

Date of publication: 1579 r.

Language: łacina

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. ''Pro Bibliotheca Monasterii S. Crucis [in Monte Calvo]''- [rkps XVII w.], Benedyktyni - Święty Krzyż, Łysa Góra; 2. Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego.

Losy po kasacie: RP (Tytus Działyński)

Current state

Current location: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

Current call number: Cim Qu 2248