Printed material:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy), Jasne Dowody Między niezliczonemi w Chrześciaństwie Sektami Prawdziwy Powszechny Chrystusow Kościoł oczywiście, y gruntownie Pokazujące, Ktore Zwiedzionym Dyssydentom do pilney uwagi z przychylności ku ich zbawieniu [...] pod Zaszczytem Imienia [...] Kajetana Ignacego Sołtyka Biskupa Krakowskiego, Xięzęcia Siewierskiego Podał X. Franciszek Erazm Preiss podkustoszy kolegiaty kieleckiey

Introduced: 02.07.2015 12:52 | Last update: 02.07.2015 12:52 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Basic information

Category: druk

Author / authors: Preiss, Franciszek Erazm

Title/titles: Jasne Dowody Między niezliczonemi w Chrześciaństwie Sektami Prawdziwy Powszechny Chrystusow Kościoł oczywiście, y gruntownie Pokazujące, Ktore Zwiedzionym Dyssydentom do pilney uwagi z przychylności ku ich zbawieniu [...] pod Zaszczytem Imienia [...] Kajetana Ignacego Sołtyka Biskupa Krakowskiego, Xięzęcia Siewierskiego Podał X. Franciszek Erazm Preiss podkustoszy kolegiaty kieleckiey

Volume/part: 1

Place of publication: Sandomierz

Date of publication: 1766 r.

Losy po kasacie: 1. Urząd cenzury Cesarstwa Rosyjskiego; 2. dalsze losy nieznane, prawdopodobnie książki zniszczały w jakiejś składnicy niepotrzebnych akt.