Printed material:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy), Nauka panow Dyssydentow z nauką starodawnego koscioła zniesiona na cześć i na chwałę Boga w Tróycy Jedynego i na zbawienie dusz krwią Jezusową odkupionych

Introduced: 02.07.2015 12:52 | Last update: 02.07.2015 12:52 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Basic information

Category: druk

Author / authors: Kossowicz

Title/titles: Nauka panow Dyssydentow z nauką starodawnego koscioła zniesiona na cześć i na chwałę Boga w Tróycy Jedynego i na zbawienie dusz krwią Jezusową odkupionych

Volume/part: 1

Date of publication: 1733 r.

Losy po kasacie: 1. Urząd cenzury Cesarstwa Rosyjskiego; 2. dalsze losy nieznane, prawdopodobnie książki zniszczały w jakiejś składnicy niepotrzebnych akt.