Printed material:
Kanonicy regularni św. Augustyna, Krzemienica Kościelna (św. Jerzy), Wiadomość o kleynocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim, Tudzież w przyległych Prowincyach z Ksiąg Paprockiego, Okolskiego, Potockiego, Rzączynskiego, Niesieckiego, Dunczewskiego, Chmielowskiego, oraz Aktu Elekcyi JKM Stanisława Augusta [...]. Zebrana w Czterech Częściach przez...

Introduced: 02.07.2015 12:52 | Last update: 02.07.2015 12:52 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Basic information

Category: druk

Author / authors: Kuropatnicki, Ewaryst Andrzej

Title/titles: Wiadomość o kleynocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiey i Wielkim Xięstwie Litewskim, Tudzież w przyległych Prowincyach z Ksiąg Paprockiego, Okolskiego, Potockiego, Rzączynskiego, Niesieckiego, Dunczewskiego, Chmielowskiego, oraz Aktu Elekcyi JKM Stanisława Augusta [...]. Zebrana w Czterech Częściach przez...

Volume/part: 1

Place of publication: Warszawa

Date of publication: 1789 r.

Losy po kasacie: 1. Urząd cenzury Cesarstwa Rosyjskiego; 2. dalsze losy nieznane, prawdopodobnie książki zniszczały w jakiejś składnicy niepotrzebnych akt.