Printed material:
Misjonarze, Śmiłowicze (św. Wincentego), Inflanty w dawnych swych, y wielorakich aż do wieku naszego dżiejach y rewolucyach, z wywodem godnośći y starożytnośći szlachty tamecznéy, tudżiesz praw, y wolnośći z dawna y teraz jey służących zebrane y polskiemu światu do wiadomośći w oyczystym języku podanè przez Jaśnie Wielmożnego Jmći Pana...

Introduced: 02.07.2015 12:52 | Last update: 02.07.2015 12:52 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Basic information

Category: druk

Author / authors: Hylzen, Jan August

Title/titles: Inflanty w dawnych swych, y wielorakich aż do wieku naszego dżiejach y rewolucyach, z wywodem godnośći y starożytnośći szlachty tamecznéy, tudżiesz praw, y wolnośći z dawna y teraz jey służących zebrane y polskiemu światu do wiadomośći w oyczystym języku podanè przez Jaśnie Wielmożnego Jmći Pana...

Volume/part: 1

Place of publication: Wilno

Date of publication: 1750 r.

Losy po kasacie: 1. Urząd cenzury Cesarstwa Rosyjskiego; 2. dalsze losy nieznane, prawdopodobnie książki zniszczały w jakiejś składnicy niepotrzebnych akt.