Printed material:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), [Inc.: Wielmozna Mościa Dobrodzieyko...]

Introduced: 12.11.2015 09:29 | Last update: 12.11.2015 09:29 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: druk

Title/titles: [Inc.: Wielmozna Mościa Dobrodzieyko...]

Volume/part: 1

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. s. 1. wyklejki - wpis: Ex libris Casimiri Kozanecki [...] Sub Regula S. Augustini Militantium Professi; 2. s. 1. tekstu - wpis: Ex libris Pris Casimiri Kożanecki Ordinis Canonicis Regu B.B. MMW de Postia sub Regula S. Augustini Militantius Professi; 3. s. 347 - wpis: Pris Casimiru[s] Kozanecki; 4. grzbiet - naklejka: 66.

Remarks:

Brak pierwszych kart; zniszczony półskórek na grzbiecie, poszarpana tektura i papier marmurkowy, ślady szkodników.

Current state

Current location: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Current call number: 1