Printed material:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Kazania przez Wielebnego Xiędza Karola de la Rue Societatis Jesu, Kaznodzieię ordynaryjnego przez dziewięć lat u Króla Francuskiego Ludwika XIV, po Francusku miane y do druku podane. A teraz dla zawartey w nich niepospolitey iasności, przyiemności y mocy prawd wiary na Polski ięzyk przetłumaczone przez X. Alexandra Brodowskiego Soc: Jesu Świętey Teologii Professora. Część trzecia

Introduced: 12.11.2015 09:29 | Last update: 12.11.2015 09:29 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: druk

Author / authors: Rue, Karol de la

Title/titles: Kazania przez Wielebnego Xiędza Karola de la Rue Societatis Jesu, Kaznodzieię ordynaryjnego przez dziewięć lat u Króla Francuskiego Ludwika XIV, po Francusku miane y do druku podane. A teraz dla zawartey w nich niepospolitey iasności, przyiemności y mocy prawd wiary na Polski ięzyk przetłumaczone przez X. Alexandra Brodowskiego Soc: Jesu Świętey Teologii Professora. Część trzecia

Volume/part: 1

Place of publication: Lwów

Printing house: Drukarnia J.K.M. Akademii Societatis Jesu

Date of publication: 1759 r.

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. s. 2. wyklejki - wpis: Ad Bibliothecam Conventus PP. Augustinianorum Magna Xiąż [5 nczyt.] Fr. Stanis. Mysłowski; 2. s.tyt. - wpis: X. And. Folwarczny, 3. s.tyt. - wpis: Conventus PP. Augustin Magno Xiążnensis

Remarks:

Oprawa podniszczona, grzyby, zacieki, z tyłu ślady po owadach.

Current state

Current location: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Current call number: 37