Printed material:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Głos Pana kruszącego cedry libanskie albo rekollekcye Osobom Zakonnym służące w ktorych obowiązki życia Zakonnego do uwagi, y powinnego zachowania podaią się. Ná dni dziesięć podzielone y powtornie wydane przez X. Marcina Rubczyńskiego S.T.D. Ex-Prowincyała Prowincyi Ruskiey, Zakonu Karmelitańskiego D.O.

Introduced: 12.11.2015 09:29 | Last update: 12.11.2015 09:29 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: druk

Author / authors: Rubczyński, Marcin

Title/titles: Głos Pana kruszącego cedry libanskie albo rekollekcye Osobom Zakonnym służące w ktorych obowiązki życia Zakonnego do uwagi, y powinnego zachowania podaią się. Ná dni dziesięć podzielone y powtornie wydane przez X. Marcina Rubczyńskiego S.T.D. Ex-Prowincyała Prowincyi Ruskiey, Zakonu Karmelitańskiego D.O.

Volume/part: 1

Place of publication: Berdyczów

Printing house: Drukarnia Karmelu Fortecy Nayświętszey Maryi Panny Przywileiem J.K.Mci.

Date of publication: 1768 r.

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. s.tyt. - wpis: [Conv]entus Xiąznensis PP. Augustinia[norum]; 2. k. 334 v. - wpis: Conventus Xiąznensis Ordinis Eremitarum S: Augustini hic liber est; 3. tamże - wpis: Concordare Frater Martimer(?) Kwiatkowski Vicarius Magno Xiąznensis Eng 5/3 1852 an; 4. k. 334 r. - wpis: Conventus Xiąznensis Ordinis Eremitarum S.P. Augustini hic Liber est.

Remarks:

Oprawy właściwej brak, cienka, zniszczona tekturka, nadgryzione lub pozaginane rogi, zacieki, ślady po owadach.

Current state

Current location: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Current call number: 42