Printed material:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Immortalitas omni saeculorum memoria perseveraturae famae post Extremum è vita Excessum [...] Ursulae Franciscae Radivilliae [...] Celebrata a maestissimo Radivilliano Collegio Nesvisiensi Soc. Jesu. Anno 1753

Introduced: 12.11.2015 09:29 | Last update: 12.11.2015 09:29 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: druk

Author / authors: Radziwiłłowa, Urszula Franciszka

Title/titles: Immortalitas omni saeculorum memoria perseveraturae famae post Extremum è vita Excessum [...] Ursulae Franciscae Radivilliae [...] Celebrata a maestissimo Radivilliano Collegio Nesvisiensi Soc. Jesu. Anno 1753

Volume/part: 1

Place of publication: Nieśwież

Printing house: Typis Ducalibus Radivillianis in Collegio Societatis Jesu

Date of publication: 1753 r.

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. s.tyt. - wpis: Ex Libris Cntus Ma [reszta obdarta]; 2. grzbiet - ślad po naklejce inw. [Uwaga: współopr. z 88 a, 88c]

Remarks:

Półskórek i tektura - podniszczona oprawa, obgryziony w znacznym stopniu prawy dolny róg. Zaplamiona i podniszczona.

Current state

Current location: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Current call number: 88b

Sources of studies (including bibliography)