Printed material:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Książ Wielki (Duch Święty), Kazania niedzielne na cały rok w przeświętney Kátedrze Metropolitáńskiey Gnieźnieńskiey miane przez X.M. Stanisława Szczepanowskiego Franciszkáná ná ów czas w Tumie Káznodzieię Y przez tegoż do druku z dozwoleniem Stárszych podane Roku Páńskiego 1761, tom I

Introduced: 12.11.2015 09:29 | Last update: 12.11.2015 09:29 | Author of description: Kacper Manikowski

Applies to

Type: dotyczące konkretnego klasztoru

Basic information

Category: druk

Author / authors: Szczepanowski, Stanisław

Title/titles: Kazania niedzielne na cały rok w przeświętney Kátedrze Metropolitáńskiey Gnieźnieńskiey miane przez X.M. Stanisława Szczepanowskiego Franciszkáná ná ów czas w Tumie Káznodzieię Y przez tegoż do druku z dozwoleniem Stárszych podane Roku Páńskiego 1761, tom I

Volume/part: 1

Place of publication: Kraków

Printing house: w Drukárni Seminarium Biskupiego Akademickiego

Date of publication: 1761 r.

Ownership marks / Authentication / Provenance: 1. s.tyt. - wpis: Pro conventu Xiąznensi P.P. Augustinianorum offert P. Stanislaus Rozycki Aug. 1767 R. 15 January Cracovie; 2. tamże, na dole strony - nieczytelny wpis (wyblakły); 3. grzbiet - ślad po naklejce inw.

Remarks:

Oprawa podniszczona, odklejający się półskórek, poszarpane brzegi oprawy, w bloku zacieki.

Current state

Current location: Kościół parafialny św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Current call number: 89